ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 163   خرداد ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 163   خرداد ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
برگ‌هایی از پرونده
«پدر ایران نوین»

امام خمینی در این رابطه فرمودند: «وقتی متفقین رضاشاه را از این مملکت بیرون کردند مردم شادی می‌کردند. با اینکه در خطر بودند، جانشان در خطر بود، لشکر غیر بود، لشکر اجنبی بود، لشکرهای اجنبی ریختند به ایران، ولی چون رضاشاه را بردند، مردم خوشحالی می‌کردند.»(3)
سردبیر
پی نوشت:
1 – سید علی علوی، زندگی و زمانه سید حسن تقی زاده، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، بهار 1385، ص 246
2 – دکتر موسی نجفی، موسی فقیه حقانی، تاریخ تحولات سیاسی ایران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ ششم، 1388، ص 441
3 – صحیفه نور، ج 7، ص 253

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir