ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 25   بهمن‌ماه 1386
 

 
 

 
 
   شماره 25   بهمن‌ماه 1386


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3580 بارارزيابي عناصر «اراده ملي» و «بيطرفي» در جنگ اول جهاني
در سالهاي جنگ اول جهاني، استعمار برخلاف گذشته با دربار طرف نبود. بلكه با مذهب و مردمي سر و كار داشت كه كارد به استخوانشان رسيده بود. اين نكته‌اي است كه اكثر مؤلفين غربي از درك آن عاجزند. عنصر «احساسات مذهبي مردم ايران» از ديد اكثر مستشرقين غربي مخفي مانده است.


تعداد نمايش: 3467 بارشاه: به هيچ‌كس اعتماد ندارم
شريف امامي: شاه هرگز اهل مشورت نبود. نظر هيچكس را در انجام كارها نمي‌پذيرفت. او مي‌گفت: «من به هيچكس اعتماد نمي‌كنم... من اين تجربه را دارم كه به كسي اعتماد نكنم... به هيچ‌كس به طور مطلق اعتماد ندارم. بايد همه كارها به خودم گفته شود...»


تعداد نمايش: 3286 بارپيش‌بيني صحيح...!
شاه در 1975 با ادعاي جاي گرفتن ايران در ميان قدرتهاي بزرگ جهان، گفته بود:‌«در اين مملكت بسياري از كارهاي غير‌ممكن، ‌ممكن خواهد شد.» سه سال پس از آن، پيش‌بيني شاه درست از ‌آب درآمد و 25 قرن شاهنشاهي به دست مردمي بي‌اسلحه فروريخت...


تعداد نمايش: 4132 باركشور آرشيوي
222 ميليون پرونده آرشيوي روسيه شامل اسناد تاريخي، علمي، فرهنگي و همچنين اسناد مربوط به زندگي خصوصي افراد در 4 هزار كيلومتر قفسه چيده شده و اين مجموعه عظيم در 2400 آرشيو دولتي و شهرداريها جاي گرفته و نگاهداري مي‌شوند.


تعداد نمايش: 3345 باروزارت خارجه رضاشاه از زبان فروغي
وزارت امور خارجه ما از نظر اداري وجود خارجي ندارد و قحط‌الرجال سبب شده كه اين درد، درماني نيابد. حتي نمي‌دانم راپورت‌هايم به تهران مي‌رسد يا نه؟ اگر مي‌رسد كسي آن را مي‌خواند يا نه؟ اگر مي‌خواند، مي‌فهمد يا نه؟ و اگر مي‌فهمد قبول دارد يا نه؟...


تعداد نمايش: 3915 باردر حسرت كتابهاي محمد‌علي شاه!
پس از مدتها انتظار و برنامه‌ريزي توانستم به گنجينه كتابهاي محمد‌علي شاه قاجار دست يابم ولي به محض آنكه آنها را گشودم متوجه شدم كه محتواي آنها مربوط است به فشفشه،‌ بادبادك، ترقه، بازي آفتاب مهتاب، موشك كاغذي و ...!


تعداد نمايش: 3307 بارامانت‌دار مطمئن!
يك روز پس از شروع مبارزات دولت با احتكار كره و پنير در بازار، رئيس شوراي عالي اصناف كه رئيس صنف لبنيات‌فروش هم بود از طريق پرداخت رشوه خواستار توقف مبارزه شد. من نپذيرفتم و موضوع را به وزير اطلاع دادم، ولي متوجه شدم وزيردر جريان رشوه است و از من خواست آن را قبول كنم...!


تعداد نمايش: 3815 بارسرگذشت اولين فرستاده‌هاي لنين به تهران
«براوين» اولين فرستاده لنين به تهران به دليل آنكه با خود استوارنامه همراه نداشت، توسط دولت مستوفي‌الممالك طرد شد و وي نوميدانه در مأموريت ديگري به افغانستان رفت و در غزنين تيرباران شد. «كولوميتسف» دومين فرستاده لنين نيز به دليل آنكه حكومت تزارها كاملا سرنگون نشده بود، توسط دولت وثوق‌الدوله پذيرفته نشد و در بازگشت، در ساري دستگير و تيرباران شد...


تعداد نمايش: 3568 بارخريد و فروش مناصب در دوره قاجار!
ناصرالدين شاه خزانه‌اي در اندرون تشكيل داده بود تا كساني كه متقاضي منصب و مقام و لقب هستند، نرخ آن را به درون صندوق بريزند تا منصب مورد نظر آنان به امضاي ملوكانه برسد. وي اين صندوق را «خزينةالحمقاء» نام نهاده بود!


تعداد نمايش: 5715 بارنقد كتاب
مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي
كتاب «مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي» در سال 1374 منتشر شد و چاپ ششم آن نيز در 1386 در 324 صفحه و در شمارگان 2000 نسخه توسط انتشارت روزنه به بازار كتاب عرضه گرديد. اين كتاب توسط صادق زيبا كلام به رشته تحرير درآمده استشفافيت انقلاب
تحريف تاريخ و وارونه نماياندن واقعيتهاي تاريخي، يكي از مهم‌ترين راههاي استعمار براي چيرگي بر ملتها است. اين ويژگي به خصوص عليه ملتهائي كه سابقه مبارزه با بيگانگان را دارند و از جمله در كشورهاي اسلامي جدي‌تر رخ نمايانده است. هدف اين است كه ملتها گذشته خود را فراموش كنند تا حماسه آفريني‌ها و آزموده‌هاي پيشينيان براي آنان الگو نشود و راه براي فريب آنان همواره باز بماند.
استعمارگران براي اينكه تاريخ ملتها به درستي ترسيم نشود تاريخ‌نگاري را در انحصار مهره‌هاي خود و عناصر مورد اعتماد خويش قرار دادند و همه توان خود را براي شكستن قلم‌هاي آزاد به كار بستند. شايد به همين دليل است كه بعضي مورخان و صاحبنظران معتقدند تا چندين دهه از يك واقعه تاريخي نگذرد، نمي‌توان آن واقعه را به طور قطع مورد تجزيه و تحليل قرار داد و به نتيجه‌گيري واحدي نسبت به آن دست يافت.
نهضت مشروطه را شايد بتوان از مصاديق همين گفتار به شمار آورد. در رابطه با اين نهضت، فراماسون‌ها تحليل‌هاي خود را داشتند. مورخان وابسته به روس و انگليس ديدگاههاي خاص خود را ترويج كردند. ملي‌گرايان و روشنفكران لائيك نيز اين نهضت را از زاويه ديد خود تشريح نمودند. نتيجه آن شده كه پس از گذشت بيش از 100 سال از قيام مشروطه هنوز نقاط نامكشوف و زواياي پنهان و مغفول مانده در اين نهضت فراوان هستند و هنوز راويان و مورخان راجع به جبهه‌هاي حق و باطل اين نهضت به اشتراك نظر نرسيده‌‌اند.
ولي انقلابي كه در زمستان 1356 شعله‌ور شد و در زمستان 1357 به ثمر نشست، به سه دليل عمده، اين‌گونه تشتت آراء و سردرگمي را در تحليل مورخان نداشته است:
1ـ انقلاب از يك رهبري هوشمندانه، واحد و مورد پذيرش عامه مردم برخوردار بود. نه روشنفكران مذهبي، نه نيروهاي سياسي غير‌مذهبي، نه گروههاي معارض رژيم پهلوي و نه هيچ‌يك از سازمانها، اشخاص و دستجات سياسي و صنفي و فرهنگي كه سابقه مبارزه عليه حكومت شاه را داشته‌اند نتوانستند رهبري انقلاب اسلامي را بر عهده بگيرند. ولي به اعتراف همه آنها، امام خميني از تمامي ويژگيهاي لازم براي عهده‌داري يك نهضت فراگير و سراسري كه مورد قبول همه اقشار جامعه باشد، برخوردار بود. اشاره به ‌آن اعترافات طبعاً در اين نوشتار نمي‌گنجد.
2ـ انقلاب زماني رخ داد و به پيروزي رسيد كه جهان در آستانه انفجار اطلاعاتي قرار داشت. خبرگزاريها و روزنامه‌نگاران همه لحظات انقلاب را با استفاده از تجهيزات پيشرفته‌اي چون ماهواره، فيلم و سرعت انتشار مطبوعات به آن سوي دنيا مخابره مي‌كردند و ريزترين وقايع و صحنه‌هاي درگيري و مصاحبه‌ها و گزارشها را در كوتاه‌ترين زمان و با استفاده از پيشرفت و تكنولوژي رو به توسعه «اطلاع‌رساني» به دنيا مي‌فرستادند. در اين ميان خروج امام خميني از عراق و حضور ايشان در پاريس نيز گامي حساب شده براي خروج از فضاي اختناق رژيم بعث و آشنا ساختن افكار عمومي جهانيان با تحولات انقلاب بود. به عبارت ديگر امام خميني از ضرورت اطلاع‌رساني به عنوان يكي از مهمترين راههاي متقاعد ساختن جهانيان به حقانيت انقلاب و تسريع در پيروزي خبر داشت.
3ـ سرعت در نيل به پيروزي. انقلاب اسلامي به دليل شفافيت ديدگاههاي رهبري و نفوذي كه توانست در ميان همه گروهها و سازمانهاي مخالف رژيم ايجاد كند،‌از گزند نفوذ گرايشهاي انحرافي مصون ماند و طبعاً زودتر از آنچه كه تصور مي‌رفت توانست به نتيجه برسد. ذكر اين نكته ضروري است كه يك سال قبل از پيروزي انقلاب جيمي‌كارتر با اطمينان از اقتدار رژيم شاه، ايران را «جزيره ثبات» ناميده بود و استنفيلد ترنر رئيس «سيا» در مرداد 1357 گفته بود ايران حتي در شرايط قبل از انقلاب هم قرار ندارد و برژينسكي خروج شاه در دي 1357 را رويدادي در حد خروج وي در مرداد 1332 مي‌دانست و از بازگشت مجدد وي مانند كودتاي 28 مرداد مطمئن بود. ولي انقلاب به سرعت و برخلاف همه باورهاي رايج در دنياي سياست آن روز به پيروزي رسيد و جهان را غافلگير كرد.
4ـ رهبري انقلاب اسلامي با وقوع انقلاب چيز جديدي را از خود ابداع نكرد كه محل بحث و جدال موافق و مخالف باشد. خمير مايه حركت امام خميني اسلام و احكام خدائي بود. امام موضوع ولايت فقيه را مطرح كرد كه از صدر اسلام وجود داشته است. امام قوانين اسلام را مطرح كرد كه اين قوانين نيز زاده تفكر ايشان نبود. كار بزرگ امام خميني در انقلاب، زدودن زنگارها از چهره اسلام و غبار‌روبي از آن بود. اين كاري نبود كه در برابر آن جبهه منطقي شكل بگيرد. بنابراين نهضت امام خميني از اين نظر نهضتي شفاف بود. به همين دليل حركت ايشان با فطرت انساني سازگار بود و لذا بر دل مردم نشست و كسي جسارت ايستادگي در برابر آن را نداشت.
5ـ نكته پنجم كه مكمل نكته چهارم است اينكه دراكثر انقلابها و نهضتها، رهبران جنبش داراي شخصيت سياسي هستند و از شخصيت سياسي خود به شخصيت اجتماعي يا فرهنگي و يا حتي ديني مي‌رسند. ولي امام خميني از معدود رهبراني بودكه از شخصيت ديني خود توانست يك موج سياسي يا فرهنگي را خلق كند. بديهي است مشخصه دين، شفافيت است و مشخصه سياست، پيچيدگي و آلودگي و از رنگي به رنگ ديگر درآمدن است. اگر نهضت امام خميني از ابتدا روشن و شفاف بود و زمينه‌اي براي تفسيرهاي گوناگون از آن به وجود نياورد، براي اين بود كه دين خميرمايه نهضت بود و حركت انقلاب و رهبري آن ريشه در مباني روشن و شفاف ديني داشت.
نتيجه ‌آن شد كه انقلاب از گزند تحريف اين و آن مصون ماند. نه فراماسونها، نه ماركسيستها، نه ملي‌گرايان و نه ليبرالها، عليرغم تلاش فراواني كه در جهت وارونه نشان دادن و تحريف انقلاب به كار بستند نتوانستند از چهره اصلي انقلاب چيزي جز آنچه دارد كم يا بر آن بيفزايند.

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir