ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 17   مردادماه 1386
 

 
 

 
 
   شماره 17   مردادماه 1386


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3206 باردرخشش «دوران»
درجشنواره رسانه‌هاي ديجيتال

مجله الكترونيكي «دوران» متعلق به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي در نخستين جشنواره رسانه‌هاي ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي به عنوان يكي از بهترين پايگاههاي فرهنگي كشور شناخته شد.


تعداد نمايش: 3923 بارنگاهي به مطبوعات ايران در دوره رضاشاه
در دوره رضاشاه، كمتر روزنامه‌اي را مي‌توان يافت كه حداقل يك بار توقيف نشده باشد. رضاخان حتي از طريق نمايندگي‌هاي سياسي ايران در كشورهاي خارجي، مطبوعات جهان را تهديد كرده بود كه اگر مطلبي بر‌خلاف ميل حكومت ايران بنويسند رابطه با آن كشور را قطع خواهد كرد. او يكبار رابطه با فرانسه را به همين دليل قطع كرد.


تعداد نمايش: 4754 باربنگاه خيريه شهبانو
مدير عامل سازمان ملي حمايت از كودكان (كه زير نظر فرح پهلوي اداره مي‌شد) شيرخشكي را از سوئد وارد كرد كه در آن كشور فقط براي تغذيه گوساله‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت. وقتي به عنوان منشي دفتر فرح به اين اقدام اعتراض كردم با تهديدات ساواك روبرو شدم و ...


تعداد نمايش: 3161 بارتشنج و تهديد در مجلس اول به هنگام تدوين متمم قانون اساسي
فعاليت جناح تندرو مشروطه كه اهداف خاص خود را دنبال مي‌كرد، كارشكني محمد‌عليشاه، شبنامه نويسي مخالفان، ظهور انجمن‌ها و تشكل‌هاي سياسي متعدد و اغتشاش روز‌ افزون در جامعه، بيانگر فضائي بود كه متمم قانون اساسي در آن انجام گرفت.


تعداد نمايش: 4970 بارتلاش انگليس براي تجزيه ايران
(نگاهي به قرارداد 1907)
تجزيه ايران از آرزوهاي ديرينه انگلستان بوده و قرارداد 1907 كه ايران را به مناطق تحت نفوذ انگليس و روس تقسيم كرد، توسط وزير خارجه اسبق انگلستان و سفير اين كشور در روسيه تنظيم شده بود.


تعداد نمايش: 3624 بارپيك تباهي
از جمله عوامل مؤثر در شكل‌گيري و پيروزي كودتاي 28 مرداد 1332 يكي از نظاميان آمريكائي به نام ژنرال «هربرت نورمن شوارتسكف» بود. وي يكي از افسران سازمان «سيا» و جزو اولين مستشاران نظامي آمريكا در ايران براي تأسيس ژاندارمري در سالهاي جنگ دوم جهاني بود.


تعداد نمايش: 3662 بارقهرمان‌سازي از شاهان
حسن پيرنيا (مشيرالدوله) كه از سياسيون و تاريخ‌نويسان عصر قاجار مي‌باشد در كتاب خود «تاريخ ايران باستان» از هر يك از سلسله‌هاي هخامنشي، اشكاني، ساساني و .. شاهاني را مورد ستايش قرار داده و پيشرفتهاي اجتماعي را بدون در نظر گرفتن نقش ساير عوامل سهيم، به اراده شاهان مرتبط كرده و به قهرمان‌سازي از آنها پرداخته است!


تعداد نمايش: 3161 بار«اناالخر» گوئي سپهدار!
سپهدار وزير جنگ كابينه وثوق‌الدوله الاغ خود را به فرزند يكي از سفراي خارجي مقيم تهران هديه داد تا هر بار او با ديدن حيوان، وي را به ياد داشته باشد!


تعداد نمايش: 3845 بارفعاليت‌ ديپلماتهاي ايراني در لژهاي فراماسونري استانبول
سفيران ايران در دوره قاجار با پشتيباني دولتهاي انگليس و فرانسه، به فعاليت در لژهاي فراماسوني علاقه‌مند مي‌شدند. آنان اميدوار بودند كه با اين تلاشها از حمايت دولتهاي اروپائي كه خود حامي لژهاي بزرگي چون لژ شرق اعظم فرانسه و انگليس بودند برخوردار شوند.


تعداد نمايش: 4358 بارنقد كتاب
«عمليات آژاكس»
كتاب «عمليات آژاكس»، اسناد دخالت «سيا» در كودتاي 28 مرداد را مي‌نماياند مطالعه اين كتاب بيش از آن كه براي ما به مثابه نگاهي به گذشته باشد، بايد به موضوعي براي تأمل و تدبر در وضعيت كنوني تبديل شود؛ چرا كه درسها و عبرتهاي فراواني براي ما كه همچنان در معرض توطئه‌گريهاي دشمنان ديرينه خود قرار داريم، در بردارد.مرگ شاه
محمد‌رضا پهلوي آخرين نام از سلسله نامهاي شاهان ايران، روز پنجم مرداد 1359 در بيمارستان معادي قاهره مرد. او كه در خاطره ـ‌دست كم ـ دو نسل از ايرانيان بر جاي مانده بود، هنگام مرگ با بيست و چند كيلو وزن، پوستي بر استخوان بود و نه چيزي بيش از اين،‌ و اين، همة آن تفاخر، تجمل، و ستمي بود كه بيش از سي و شش سال سايه خود را بر پيكره زندگي مردم ايران گسترانيده بود.
سه سال پيش از آن، هنگامي كه در دي ماه 1356 اولين شعله‌هاي انقلاب در شهر قم زبانه كشيد و سال بعد در شهريور 57 به خون نشست، سلطان جزيره ثبات، اعتماد و روحيه خود را از دست داده بود و سايه‌اي بود بي‌رنگ از آن جبروتي كه در كاخ سعد‌آباد دموكراسي‌هاي غرب را نصيحت مي‌كرد و مدعي بود كه مردم ايران را به سوي «تمدن بزرگ» رهنمون مي‌شود. اينك كه مرگ در غربت و آوارگي فراآمده بود، گذشته به تاريخ تعلق داشت؛ تاريخي كه بدون هيچ ترحم به داوري مي‌نشيند و بيدار و تيزبين گفتار و كردار را مي‌كاود، تا قضاوت نهايي خود را به نسل‌ها عرضه كند.
دوران سلطنت پنجاه و هفت ساله پهلوي‌ها را مي‌توان دوران استعمار نوين درتاريخ ايران ناميد. در اين دوران بود كه انگلستان و آمريكا به نوبت و با نفوذ در ساختار سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران، موجب شدند كه اين كشور به يكي از مهمترين كانونهاي مورد توجه قدرتهاي جهاني تبديل شود؛ كانونيكه از آن به شدت حفاظت مي‌گرديد و هرگونه مخالفت با آن در هم كوبيده مي‌شد. همة لوازم براي تثبيت و تحكيم پايگاه سلطنت و تداوم آن فراهم بود؛ از تقويت مالي ـ سياسي خاندان سلطنت، دربار و حكومت و اليگارشي حاكم گرفته تا تسليح ارتش و گسترش فرهنگ شاهنشاهي و توسعه باستانگرايي. اين ويژگي‌ها در سالهاي حيات سياسي پهلوي دوم با عزمي راسخ‌تر دنبال مي‌شد.
عمر 61 ساله پهلوي دوم را به 4 دوره متمايز مي‌توان تقسيم كرد. دوره اول از تولد محمد‌رضا تا اشغال ايران توسط متفقين و شروع حكومت او است كه 22 سال دوام داشت. (1320 ـ 1298) اين دوره عمدتاً سالهاي حكومت رضاخان پهلوي را در بر مي‌گرفت. دوران دوم از اشغال ايران تا كودتاي 28 مرداد 1332 است كه باقي مانده نظاميان بيگانه در شمال و جنوب كشور، ظهور فرقه دمكرات و حوادث آذربايجان، شكل‌گيري نهضت ملي شدن صنعت نفت و به قدرت رسيدن دولت مصدق، فرار شاه از كشور، كودتاي مشترك آمريكا و انگليس و بازگشت شاه را بايد حوادث خاص اين دوره 12 ساله دانست.
دوره سوم از كودتاي 28 مرداد تا وقوع انقلاب اسلامي است كه مقطع يكه‌تازي شاه محسوب مي‌شود. ورود دهها هزار مستشار بيگانه، افزايش درآمد نفت و تبديل شدن شاه به ژاندارم اسرائيل و آمريكا در منطقه، از خصوصيات بارز اين دوره 25 ساله است. دوره چهارم نيز از فرار شاه از كشوردر 26 دي 1357 آغاز و تا زمان مرگ وي در مرداد 1359 ادامه مي‌يابد. در اين 18 ماه نيز شاه به ترتيب در كشورهاي مصر، مراكش، باهاما، مكزيك، آمريكا، پاناما و مصر (مجدد) سرگردان و آواره بود. مرگ محمد‌رضا پهلوي در سالگرد مرگ پدرش به وقوع پيوست و جسدش نيز در همان مسجدي دفن شد كه جنازه پدرش 6 سال در آن مدفون بود.

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir