ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 124   اسفند ماه 1394
 

 
 

 
 
   شماره 124   اسفند ماه 1394


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طرح ربودن امام خمینی

در بررسی اسناد و مدارک ژاندارمری استان هرمزگان بخشنامه ای به دست مأموران افتاد که به موجب آن در تاریخ 12 / 7/ 1357 ژاندارمری های مناطق ساحلی خلیج فارس مأموریت یافته بودند در صورت بازگشت امام خمینی بلافاصله ایشان را دستگیر کنند.
متن این بخشنامه به امضای سپهبد احمدعلی محققی، فرمانده وقت ژاندارمری کل کشور، چنین است:
«از تهران رکن دوم
به ناحیه هرمزگان اهواز کرمانشاه.
به محض وصول شخصاً به فرماندهی ناحيه تسلیم نمائید.
اطلاع موثق حاکی است به علت تضييقاتی که برای خمینی در عراق به وجود آمده امکان دارد نامبرده به طرف ایران حرکت نماید. مشارالیه برای این منظور ممکن است از راه دریا، زمین و یا هوا به ایران وارد گردد. علیهذا دستور دهید موارد زیر را دقیقاً اجرا نمایند:
1 - چنانچه از راه دریا با لنج و یا هر وسیله دیگر وارد شود نیروی دریائی مأموریت خواهد داشت او را توقیف و به جزیره فارو اعزام و در آنجا نگهداری کند.
2 - ممکن است از عراق به کویت برود سپس از راه هوا به وسیله هواپیمای ایران و یا هواپیماهای کویتی و سایر شرکتهای هواپیمایی وارد ایران گردد که در این صورت موضوع از طریق مقامات اطلاعاتی اعلام خواهد شد. و در جزیره کیش و یا هر فرودگاه دیگر که امکان فرود باشد به زمین نشسته و سپس نامبرده را با هلیکوپتر به جزیره فارو اعزام خواهند داشت. امکان دارد از عراق و از راه زمینی به طرف ایران حرکت نماید. در این صورت نواحی کرمانشاه و خوزستان مأموریت دارند نامبرده فوق را به وسیله دو فروند هلیکوپتر نیروی زمیني در جلوی نفتخانه و دو فروند هلیکوپتر نیروی هوائی که در شلمچه خواهد بود نامبرده را به جزیره فارو حرکت دهند.
3 - اجرای مأموریت فوق و همچنین مفاد امریه در حد طبقه بندی به کلی سری می باشد و در هر یک از سه (نقطه) مذکور - خسروی، نفتخانه، شلمچه - یک نفر افسر از درجه سروانی به بالا چنانچه افسر اطلاعاتی و یا ضداطلاعاتی ارجحیت خواهند داشت اجرای این مأموریت را عهده دار گردد.
4 - در محل های مذکور می بایستی حداقل دو دسته از گردان و یا گروهان ضربت با دو دستگاه نفربر زرهی تعیین گردند. چنانچه شخص مذکور وارد گردید بدون هیچگونه تردید و اشتباه و جنجال وی را توقیف و مطابق دستور فوق عمل نمایند.
5 - فقط افسری که اعزام می گردد از موضوع مأموریت مطلع باشد و سایر افراد به هیچ وجه نبایستی بدانند که مأموریت چیست و سایر پرسنل ناحیه نیز نبایستی از این موضوع و مأموریت آگاهی یابد.
6 - از ساعت 7:30 روز 12 / 7/ 57 نواحی براي مدت 42 ساعت آمادگی درجه سه را (برای) جلوگیری و جوابگوئی به هر پیشآمدی اجرا نمایند. ضمناً ناحیه هرمزگان آمادگی و پیش بینی های لازم در جزیره فارو جهت اجرای این مأموریت فورا معمول دارد.
7 - اهمیت مأموریت را مجددا تاکید و انتظار دارد فرماندهان نواحی و مسئولین امر با نهایت دقت و حفاظت و هوشیاری مأموریت محوله را اجرا نمایند.
4579/1071/92/25 /د 2
مورخه 21 / 7/ 7531
فرمانده ژاندارمری کشور، سپهبد محققی »
(یادآوری می‌شود امام خمینی پس از 13 سال اقامت در عراق در 13 مهر 1357 این کشور را به سمت مرزهای کویت ترک کردند و چون نتوانستند وارد کویت شوند فردای آن روز یعنی روز 14 مهر، از عراق رهسپار پاریس شدند.)

منبع:محسن غنی یاری، روزشمار تاریخ معاصر ایران، جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، جلد اول، پاییز 1392، صفحه 393 و 394

این مطلب تاکنون 2775 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir