ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 83   مهر ماه 1391
 

 
 

 
 
   شماره 83   مهر ماه 1391


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
آماري از تهران 61 سال پيش

روزنامه دنيا در شماره چهارم آذر 1340 خود در گزارشي به نقل از اداره كل آمار عمومي ، آماري از اصناف و مشاغل تهران را ارائه كرده كه خواندني است . در اين گزارش چنين مي‌خوانيم :
جمعيت تهران در حال حاضر نزديك به دو ميليون نفر است و 331 هزار و 447 خانواده در تهران زندگي مي‌كنند . 52 درصد آنها مالك خانه و 43 درصد اجاره نشين و 5 درصد در خانه هاي مجاني سكونت دارند . در تهران 60 آب انبار قديمي وجود دارد كه به ويژه مردم جنوب شهر از آنها استفاده مي‌كنند . تعداد كل سلماني هاي تهران 1978 مغازه است . در اين شهر دو ميليون نفري 14 آسياب وجود دارد . تعداد اسلحه فروشي ها و فروشندگان لوازم شكار 17 باب مغازه است . در تهران 61 مكان متبركه وجود دارد كه مردم در آنها به زيارت مي پردازند . تعداد بيمارستانهاي تهران نيز اعم از دولتي و ملي 66 مورد است . در اين شهر بزرگ 3217 بنگاه معاملات ملكي مشغول كار است . در تهران 21 مغازه پالان دوزي با تعدادي كارگر به كار تهيه پالان براي اسب و الاغ ادامه مي‌دهد . تهران داراي سه تيمارستان ( دارالمجانين ) است . تخم مرغ فروشي‌هاي تهران 53 باب مغازه است و ترشي فروشي‌هاي اين شهر 24 مغازه . در تهران 239 چاپخانه و 112 باب مغازه چتر سازي كه فقط در فصل زمستان كار آنها رونق دارد به فعاليت مشغولند . در اين شهر 122 مغازه جاروفروشي و 37 مغازه حلواپزي به چشم مي خورد . لحاف دوزي هاي تهران 243 باب مغازه است . تهران داراي 410 حمام عمومي است . تعداد كل خانه هاي اين شهر 186 هزار و 686 باب است . تهران داراي 343 دفتر ازدواج و 140 دفتر طلاق است . در اين شهر بزرگ 340 ذغال فروشي و 94 مغازه رفوگري و 54 مغازه رنگرزي وجود دارد . تعداد سينماها و تئاترهاي تهران 74 مورد مي باشد . تعداد كل طويله هاي تهران 111 باب است . در اين شهر فقط يك غسالخانه وجود دارد . تعداد قصابي هاي تهران 1943 مغازه مي باشد . تهران 28 مغازه لبوفروشي دارد . تعداد مساجد تهران 428 مورد مي‌باشد . در تهران 798 نفر از پزشكان مطب شخصي دارند . مستراح هاي عمومي تهران 54 مورد و مشروب فروشي ها 134 مغازه است . در تهران دو باب مكتب خانه به فرم و سبك قديم وجود دارد . نعلبندي هاي تهران 14 مغازه و كاه فروشي ها 34 دكان مي باشد .
در نشريه ديگري به اين آمار چنين اضافه شده است : در تهران 242 دبيرستان وجود دارد . در اين شهر 4993 آپارتمان مسكوني و 880 آپارتمان خالي وجود دارد . 15 استوديو فيلمبرداري در تهران مشغول كارند . در تهران 11 هزار و 968 باب خانه خالي است . 32 دفتر روزنامه و 22 كليسا و معبد در تهران وجود دارد . تعداد نانوايي ها 1547 مغازه و تعداد خياطي‌هاي اين شهر 3512 كارگاه است . در تهران 20 هزار و 840 دكان خالي و نوساز هست و 19 كارخانه پلاستيك سازي و 9 كارخانه تهيه نوشابه هاي الكلي مشغول كار است .
آماري از تهران 61 سال پيش
آمار طويله ها ، پالان دوزي ها ، نعلبندي ها ، مستراح هاي عمومي ، آب انبارها ، آسياب ها ، دارالمجانين ، اسلحه فروشي ها ، لبوفروشي ها ، ذغال فروشي ها ، جاروفروشي ها ، كاه فروشي ها ، حلواپزي ها ، مكتب خانه ها و ... در تهران دو ميليون نفري سال 1340
***
روزنامه دنيا در شماره چهارم آذر 1340 خود در گزارشي به نقل از اداره كل آمار عمومي ، آماري از اصناف و مشاغل تهران را ارائه كرده كه خواندني است . در اين گزارش چنين مي‌خوانيم :
جمعيت تهران در حال حاضر نزديك به دو ميليون نفر است و 331 هزار و 447 خانواده در تهران زندگي مي‌كنند . 52 درصد آنها مالك خانه و 43 درصد اجاره نشين و 5 درصد در خانه هاي مجاني سكونت دارند . در تهران 60 آب انبار قديمي وجود دارد كه به ويژه مردم جنوب شهر از آنها استفاده مي‌كنند . تعداد كل سلماني هاي تهران 1978 مغازه است . در اين شهر دو ميليون نفري 14 آسياب وجود دارد . تعداد اسلحه فروشي ها و فروشندگان لوازم شكار 17 باب مغازه است . در تهران 61 مكان متبركه وجود دارد كه مردم در آنها به زيارت مي پردازند . تعداد بيمارستانهاي تهران نيز اعم از دولتي و ملي 66 مورد است . در اين شهر بزرگ 3217 بنگاه معاملات ملكي مشغول كار است . در تهران 21 مغازه پالان دوزي با تعدادي كارگر به كار تهيه پالان براي اسب و الاغ ادامه مي‌دهد . تهران داراي سه تيمارستان ( دارالمجانين ) است . تخم مرغ فروشي‌هاي تهران 53 باب مغازه است و ترشي فروشي‌هاي اين شهر 24 مغازه . در تهران 239 چاپخانه و 112 باب مغازه چتر سازي كه فقط در فصل زمستان كار آنها رونق دارد به فعاليت مشغولند . در اين شهر 122 مغازه جاروفروشي و 37 مغازه حلواپزي به چشم مي خورد . لحاف دوزي هاي تهران 243 باب مغازه است . تهران داراي 410 حمام عمومي است . تعداد كل خانه هاي اين شهر 186 هزار و 686 باب است . تهران داراي 343 دفتر ازدواج و 140 دفتر طلاق است . در اين شهر بزرگ 340 ذغال فروشي و 94 مغازه رفوگري و 54 مغازه رنگرزي وجود دارد . تعداد سينماها و تئاترهاي تهران 74 مورد مي باشد . تعداد كل طويله هاي تهران 111 باب است . در اين شهر فقط يك غسالخانه وجود دارد . تعداد قصابي هاي تهران 1943 مغازه مي باشد . تهران 28 مغازه لبوفروشي دارد . تعداد مساجد تهران 428 مورد مي‌باشد . در تهران 798 نفر از پزشكان مطب شخصي دارند . مستراح هاي عمومي تهران 54 مورد و مشروب فروشي ها 134 مغازه است . در تهران دو باب مكتب خانه به فرم و سبك قديم وجود دارد . نعلبندي هاي تهران 14 مغازه و كاه فروشي ها 34 دكان مي باشد .
در نشريه ديگري به اين آمار چنين اضافه شده است : در تهران 242 دبيرستان وجود دارد . در اين شهر 4993 آپارتمان مسكوني و 880 آپارتمان خالي وجود دارد . 15 استوديو فيلمبرداري در تهران مشغول كارند . در تهران 11 هزار و 968 باب خانه خالي است . 32 دفتر روزنامه و 22 كليسا و معبد در تهران وجود دارد . تعداد نانوايي ها 1547 مغازه و تعداد خياطي‌هاي اين شهر 3512 كارگاه است . در تهران 20 هزار و 840 دكان خالي و نوساز هست و 19 كارخانه پلاستيك سازي و 9 كارخانه تهيه نوشابه هاي الكلي مشغول كار است .

منبع:روزنامه دنيا 4/9/1340

این مطلب تاکنون 3915 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir