ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 37   آذرماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 37   آذرماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
هزار مزدور آمريكائي ارتش ايران را نوسازي مي‌كنند

روزنامه امريكايي لوس آنجلس تايمز در آبان سال 1354 درمقاله اي به قلم خبرنگار خود در تهران، نقش امريكاييها در ارتش ايران را تشريح كرد . خبرنگار مزبور عنوان مقاله را "هزار مزدورنظامي امريكا ارتش ايران را نوسازي مي كنند" گذاشت . اين مقاله بعدا در روزنامه هاي اسرائيلي نيز منتشر شد. نوشته حاضر ترجمه مقاله به نقل از يك روزنامه اسرائيلي است.

وزارت امورخارجه ـ اداره هشتم سياسي
روزنامه معريو در شماره مورخه 20/8/54 خود ترجمه عبري مقاله خبرنگار «لوس‌آنجلس تايمز» در تهران را تحت عنوان «هزار مزدور نظامي امريكائي ارتش ايران را نوسازي ميكنند» بچاپ رسانده است. ترجمه فارسي مقاله مزبور جهت استحضار بپيوست ارسال مي‌گردد.
مرتضي ـ‌ مرتضائي

معريو
از خبرنگار «لوس‌آنجلس تايمز» در تهران
مخصوص معريو
هزار «مزدور نظامي» آمريكائي ارتش ايران را نوسازي ميكنند.
دولت آمريكا با ايجاد تحول در كمكهاي نظامي خود به تقريباً هزارتن از افراد نظامي ارتش آن كشور اجازه داده است كه عملاً مزدور وخدمتگزار شاهنشاه ايران باشند.
دولت تهران كليه دستمزد و مخارج هفتصد نفر را، كه نيروي مشاوري بنام «گروههاي صحرائي كمك فني» را تشكيل ميدهند، ميپردازد.
ايران همچنين هشتاد درصد از حقوق دويست تن مشاور ديگر را، كه در رأس آنها دو ژنرال و آدميرال قرار دارند، پرداخت ميكند.
مأمورين دولت در واشنگتن اين وضع را اعتراف ميكنند، ولي تكذيب مينمايند كه بدين خاطر بر افسران وگروهبانان فشار وارد ميآيد تا بدون انتقاد به درخواستهاي ايرانيها پاسخ مثبت بدهند. يكي از اين مأمورين گفت كه تنها گاهگاهي در مناسبات بين طرفين «سوءتفاهماتي» روي داده و آمريكائيها فروتني كرده‌اند. يك مقام ديگر امريكائي به عصبانيت گفت: زماني كه ما،‌ همچنانكه در ويتنام، تمام تجهيزات را تحويل ميداديم و مخارج را تأمين ميكرديم مورد تقبيح بوديم و آمريكا اكنون نيز ما را بخاطر اينكه شاهنشاه حاضر شده‌اند تمام مخارج را بپردازند سرزنش مينمايند.
دخالت روز افزون آمريكا در مورد تعليمات و مشاورات نظامي در ايران طبق تقاضاي محمد‌رضا پهلوي شاهنشاه ايران صورت ميگيرد. معظم‌له ميخواهند طي سه سال مدرن‌ترين ارتش را در خاورميانه برپا كننده و براي اين منظور ده ميليارد دلار بودجه تعيين كرده‌اند.

215 هزار سرباز
بجز تحويل تانكها و تعليم جنگهاي زرهي (كه بعهده بريتانيا گذاشته شده) مدرن‌سازي ارتش 215 هزارنفري ايران بدست آمريكا سپرده شده است. تقريباً سي‌شركت آمريكائي اسلحه، تجهيزات،‌ هواپيما و كشتي به ايران فروخته‌اند و اكثر اين شركتها مروجين و تكنيسين‌هاي غيرنظامي (كه اقلاً يك سوم آن در گذشته در خدمت نظام بوده‌اند) ايران مي‌پردازد.
حقوق، ‌محل سكني، مخارج مسافرت، تحصيل كودكان، و مخارج بهداشتي خانواده‌هاي آنها از خزينه شاهنشاه پرداخت ميشود.
معلمين فن خلباني از شركت «بل» (سازنده هليكوپتر) اعتراف ميكنندكه انگيزه اقامت آنها در ايران مزدي است كه دريافت مينمايند. هر يك از آنها در ماه دوهزار و پانصد دلار حقوق ميگيرد.
ايران از يك سو در مقابل اتحاد شوروي و ازسوي ديگر در دروازه خليج فارس قرار دارد (محل خروج نفت بسوي كشورهاي غرب).
در صورتيكه بين ايالات متحده واتحاد شوروي برخوردي در اقيانوس هند روي دهد كشتيهاي جنگي آمريكا ميتوانند از بنادر جنوبي ايران كه هم اكنون نوسازي شده و توسعه مي يابند به فعاليت بپردازند.

ايستگاه نظارت
در ايران افرادي هستند كه با همكاري اين كشور با امريكا مخالفت ميكنند. گروههاي كوچك تروريست ولي سرسخت آمريكائيها را در تهران هدف خود قرار داده‌اند. پس از قتل دو سرهنگ آمريكائي در ماه مه به كارمندان سفارت آمريكا در تهران «پاداش خطر» به ميزان ده‌درصد حقوق آنها پرداخت ميشود.
دلايلي وجود داردكه اين تروريستها در عراق، كه مورد پشتيباني شوروي است و ايالات متحده با آن روابط سياسي ندارد،‌ تعليم مي‌بينند.
شاهنشاه آنها را كمونيست ميخوانند و منابع اطلاعاتي عقيده دارند كه مسكو مخارج فعاليتهاي آنها را تأمين ميكند.
آمريكائيها سربازاني راكه كشاورز بوده اند و نيزملاحان و سربازان نيروي هوائي را كه فقط تحصيلاتي در حد دوره ابتدائي دارند تعليم ميدهند تا بياموزند كه چگونه از رادار، ماشين‌هاي حسابگر موشك، و هليكوپتر استفاده نمايند.
آمريكا در نظر دارد هواپيماي اف ـ 14،‌يعني جديد‌ترين هواپيماي جنگي خود را، به ايران تحويل دهد. يك پايگاه دريائي براي نيروي دريائي ايران در حال بنا است كه 6 ناوشكن ميتوانند در آنجا لنگر اندازند.
يك ايستگاه استراق سمع براي نظارت و پي‌گيري ارتباطات نظامي و غيرنظامي در سراسر خليج فارس در حال طرح‌ريزي است.
ريچارد هولمز سفير آمريكا در تهران و ژنرال واندنبرگ رئيس گروه مشاوران اكنون از شاهنشاه درخواست ميكنند كه مخارج مروجين را نيز كه تا كنون امريكا عهده‌دار بوده است بپردازند.

این مطلب تاکنون 3847 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir