ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 61   آذر ماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 61   آذر ماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3511 بارجايگاه تاريخ شفاهي در درس تاريخ دانشگاهها
تدوين تاريخ شفاهي براي آموزش درس تاريخي در مدارس و دانشگاهها به رغم مشكلات احتمالي آن مي تواند آغازي برروز آمدسازي برنامه هاي درسي و ايجاد شاخه «تاريخ شفاهي» در مراكز تحصيلي كشور باشد.


تعداد نمايش: 6196 باربررسي نقش انگلستان در تجزيه و تقسيم ايران
ايران در تاريخ روابط خارجي خود با قدرت‌هاي استعمارگري چون انگلستان ، روسيه و آمريكاروبرو بوده است. در دوران ضعف ايران، كشورهاي مذكور در صدد تكه تكه كردن سرزمين ايران برآمده‌اند. در اين رقابت آنجا كه منافع آنها با هم اصطكاك داشته به جاي تقابل با يكديگر به تفاهم و تعامل پرداخته و دورانديشانه به تقسيم منافع خود در ايران پرداخته اند.


تعداد نمايش: 3312 باردرباره مرحوم مدرس
مرحوم سيدحسن مدرس يك تاريخ‌دان بود. او تاريخ كلده، آشور، فنيقيه و ... خوانده بود. «كتاب زرد» مدرس، حاشيه‌اي است بر مقدمه ابن‌خلدون. از اين رو شخصيت مدرس تنها در مرجعيت يا تدريس در مسائل سياسي، يا نماينده مجلس بودن او خلاصه نمي‌شد. او از اعجوبه‌هاي زمان خود بود.


تعداد نمايش: 6699 بارمحمود جعفريان: اشرف پهلوي بزرگترين سانسورچي ايران بود
بزرگترين دفتر نظارت بر سانسور در كشور تحت مديريت اشرف پهلوي قرار داشت. ساير خواهرها و برادران وي نيز هر كدام دفاتري در اين رابطه داشتند. اين افراد همراه با نخست‌وزير كه دستگاه خاص خود را داشت كار نظارت بر روند سانسور در رسانه‌هاي كشور را دنبال مي‌كردند.


تعداد نمايش: 3800 بارنظميه رضاخاني
در دوران حكومت رضاشاه روحانيون ، رجال سياسي و كارگزاران دولتي ، طرفداران مشروطيت ، مديران مطبوعات و ايلات و عشاير به مراتب بيشتر از ساير اقشار جامعه تحت مراقبتهاي اطلاعاتي و امنيتي دولت قرار داشتند .


تعداد نمايش: 3327 باردارالمجانين
به خاطر نوشتن يك مقاله انتقادي عليه دولت به دستور سيدضياءالدين طباطبايي رئيس‌الوزرا، مرا دستگير كردند. ابتدا به نظميه و سپس به دارالمجانين (تيمارستان) نزد ديوانه‌ها بردند. دادوفرياد ديوانه‌ها آسايش را از من سلب كرد. امر به خودم هم مشتبه شد كه ديوانه‌ام، دنبال راه عاقل شدن مي‌گشتم، تا اينكه...


تعداد نمايش: 4632 باردروغگويي شاه
فريدون هويدا: اين ادعاي شاه كه گفته بود از اميرعباس هويدا خواسته بود بدون فوت وقت با يك هواپيماي اختصاصي از ايران فرار كند، يك دروغ بزرگ بود. شاه دنبال «سپر بلا» مي‌گشت و مي‌خواست هويدا را جزء لكه‌هاي بدنامي خود معرفي كند.


تعداد نمايش: 3746 بارساواك در خارج از كشور
عباسعلي خلعتبري وزير خارجه رژيم شاه: ساواك پيوسته سعي داشت نفوذ خود را از راههاي مختلف در تمامي قسمتهاي وزارت خارجه بگستراند. براي اين منظور علاوه بر مأموران شناخته شده و رسمي كه با عنوان سياسي اعزام مي‌شدند نمايندگان مخفي ناشناخته با پوشش‌هاي‌اداري نيز در سفارتخانه‌ها داشت.


تعداد نمايش: 3588 بارمدالهاي عَلَم!
اميراسدالله علم صاحب صدها مدال و نشان شده بود. او گاهي براي به دست آوردن يك نشان ميليونها دلار از جيب ملت به صورت پاداش، جايزه، كمك، مساعده، هزينه، وام و نظاير آن پرداخت مي‌كرد.


تعداد نمايش: 3886 بارنقد كتاب«آمريكا بدون نقاب»
تاكنون بسياري از مطالبي كه درباره آمريكا در داخل ايران گفته و نوشته شده، رويكردي برون‌مرزي نسبت به خصوصيت‌هاي آن كشور داشته است و كمتر اثري وجود دارد كه به نقد ساختار سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايالات متحده از درون آمريكا بپردازد. كتاب «آمريكا بدون نقاب» از اين منظر به ايالات متحده نگريسته است. نگارنده حاصل اقامت 21 ساله خود در آمريكا را ثبت كرده و در اختيار انتشارات كيهان قرار داده است.اعتراف ديرهنگام
درروز 18 آذر 1370 دبيركل سازمان ملل طي گزارشي به شوراي امنيت اين سازمان، دولت عراق را رسماً به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ 8 ساله عليه جمهوري اسلامي ايران معرفي كرد. گزارش مزبور بر اساس بند 6 قطعنامه 598 كه دبيركل سازمان ملل را موظف كرده بود تا آغازگر جنگ ايران و عراق را به شوراي امنيت معرفي كند، تهيه شده بود. به همين دليل، دكوئه‌يار، دبيركل وقت سازمان ملل در 23 مرداد 1370 از دو كشور ايران و عراق خواسته بود تا در گزارشهاي جامعي، نظرات خود را درباره شروع جنگ تسليم وي كنند. ايران در 24 شهريور گزارش كاملي كه تجاوز عراق را به ايران اثبات مي‌كرد تسليم دكوئه‌يار كرد. عراق نيز در 7 شهريور ماه پاسخ خود را براي دبيركل فرستاد .
دكوئه‌يار در گزارش خود پاسخ عراق را غيرمحتوايي توصيف كرد و دلايل اين كشور را براي شروع جنگ غيرقابل قبول دانست و افزود « اين واقعيت روشن است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست »
متن گزارش دبيركل سازمان ملل به شرح زير است :
1 ـ در بند 6 قطعنامه 598، شوراي امنيت از دبيركل درخواست كرد، در مشورت با ايران و عراق موضع احاله بررسي مسئوليت مخاصمه را با گروهي بي‌طرف پيگيري كند، و در اولين فرصت ممكن، در جهت اجراي اين درخواست به شوراي امنيت گزارش دهد.
2ـ در طول مذاكرات سه‌سال گذشته، فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين دربارة بند 6 قطعنامه داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا برداشتي از ديدگاههاي متفاوت دو طرف داشته باشم. اما به مرحله‌اي كه به تسليم گزارشي معنادار به شوراي امنيت بينجامد، نرسيد .
3 ـ به دنبال تكميل اجراي پاراگرافهاي يك و دو قطعنامة 598، تلاشي جديد براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق برمبناي طرح جامع صلحي كه توسط قطعنامه 598، ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد، تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري و صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از تصميمهايي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598، اتخاذ كردم، به شوراي امنيت منعكس شده است ( سند شماره 23246/ اس )
4 ـ درباره پاراگراف 6 عناصري از مواضع طرفين پيرامون اين پاراگراف براي من مشخص بود. با اين وجود من از دولتهاي ايران و عراق در نامه‌هايي مشابه به تاريخ 14 اوت 1991، خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن، جزئيات مواضع خود را دربارة اين پاراگراف به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع، تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخ‌‌هاي 26 اوت 1991 عراق و 15 سپتامبر 1991 ايران كه به من تسليم شد و مشورتهايي كه با دو طرف داشتم، تمام اطلاعات مربوط مندرج در اسناد رسمي سازمان از شروع مخاصمه و نيز اطلاعات كارشناسان مستقل به دست آمده است. اكنون مايلم كه دربارة پاراگراف 6 قطعنامه 598، به شوراي امنيت گزارش دهم .
5 ـ مسلم است كه جنگ بين ايران و عراق كه ساليان دراز به طول انجاميد، شروعش نقض حقوق بين‌الملل بود و موارد نقض حقوق بين‌الملل موجب مسئوليت براي مخاصمه است كه موضوع اصلي پاراگراف 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات بين‌المللي كه در چارچوب پاراگراف 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد، استفاده غيرقانوني از زور و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو است. مسلماً در طول جنگ مواردي عمده و گسترده از نقض اصول مختلف حقوق بين‌المللي انساني وجود داشته است .
6 ـ پاسخ عراق به نامه اوت 1991 من پاسخي محتوايي نيست، از اين رو من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً توسط عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست .
بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند پنجم اين گزارش بدان اشاره كردم، همانا حمله 22 سپتامبر عليه ايران است كه بر اساس منشور ملل متحد اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي يا اصول اخلاقي، قابل توجيه نيست و موجب مسئوليت مخاصمه است .

ادامه مطلب...

احمد ساجدي

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir