ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 61   آذر ماه 1389
 

 
 

 
 
   شماره 61   آذر ماه 1389


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدالهاي عَلَم!

اميراسدالله علم فرزند شوكت‌الملك، معروف به «امير قائن» از عوامل سياست انگليس در كشور محسوب مي‌شد. او كه از مهره‌هاي كليدي دربار پهلوي بود دو چهره متمايز داشت. يكي چهره‌اي خشن كه با جناياتش شناخته مي‌شود كه عملاً نشان داده براي يك لبخند شاه آماده قتل هزاران انسان آزاده مي‌باشد. كمااينكه كشتار 15 خرداد 1342 در زمان نخست‌وزيري وي صورت گرفت. ديگر چهره‌اي كه برايش غرورآفرين است و نشان‌دهنده توفيق او در كسب مدال‌هاي افتخار مي‌باشد. علم از نظر دريافت مدال و نشان چيزي از منوچهر اقبال كم نداشت. براي آگاهي از تمامي مدالها و نشان‌هاي او بايد به آرشيو روزنامه‌هاي كثيرالانتشار قبل از انقلاب اسلامي مراجعه كرد تا بدانيم كه چگونه ملت ما را به تمسخر گرفته بودند. مدال‌بازي و نشان گرفتن‌هاي اميراسدالله علم، از عمليات عادي و كم‌آزار محسوب مي‌شد. البته گاهي تلاش براي به دست آوردن يك نشان همراه با پرداخت ميليونها دلار از جيب ملت به صورت هزينه، پاداش، جايزه، كمك، مساعده، وام و نظاير آن بوده است از جمله نشانهاي علم، نشان درجه اول تاج با حمايل! نشان درجه اول همايون با حمايل! نشان درجه اول دانش! (وزارت فرهنگ)، نشان آذرآبادگان (ارتش)! نشان درجه اول تربيت بدني! نشان درجه اول راز (پست و تلگراف!) نشان درجه اول سپاس (ورزش!) نشان درجه اول اصلاحات ارضي!، نشان درجه اول خدمات اجتماعي!، مدال يادبود بيست‌وپنجمين سال سلطنت شاه!، نشان درجه اول آباداني و پيشرفت!، نشان درجه اول كار! مدال تاجگذاري!، نشان درجه اول سپاس (وزارت آموزش و پرورش)!، نشان درجه اول پاس (شهرباني كل كشور)!، نشان درجه اول پيكار با بيسوادي، نشان همكاري ارتش شاهنشاهي!،‌ نشان درجه اول افتخار ارتش شاهنشاهي!، نشان طلاي شهر تهران!، مدال يادبود برگزاري جشن بيست‌وپنجمين سده بنيانگذاري شاهنشاهي ايران!، نشان درجه اول پيشاهنگي ايران، مدال پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي. همانطور كه ملاحظه مي‌گردد خدمات علم آن طور برجسته است كه در همه جا نشان درجه اول به او تعلق مي‌گيرد؛ در ارتش، در ورزش، در آموزش، در كار، در پيكار، در پيشاهنگي، در خدمات اجتماعي، در پست، در شهرباني، در اصلاحات ارضي براي او مدال مي‌سازند.
اگر به مدال‌هاي خارجي او هم گذاري داشته باشيم، مي‌بينيم اين شخصيت برجسته ايراني! اصولاً به همه دنيا خدمت كرده! دول ديگر هم از او سپاسگزار بوده و احساسات خود را در قالب مدال! ابراز داشته‌اند. به تعدادي از اين قدردانيهاي خارجي مي‌نگريم: از آرژانتين نشان صليب بزرگ!، از آلمان نشان صليب بزرگ لياقت جمهوري فدرال آلمان با حمايل (دولت آلمان به مناسبت لياقت آقاي علم به ايشان نشان داده‌اند آن هم با حمايل!)، از اردن هاشمي نشان درجه اول نهضت با حمايل (هم درجه اول است، هم مربوط به نهضت! هم حمايل‌دار است، خصوصيات فراموش نشود)، از اسپانيا، نشان درجه اول با حمايل! از اطريش نشان بزرگ طلاي افتخار با حمايل، از افغانستان نشان سردار اعلي، از ايتاليا نشان شواليه صليب بزرگ لياقت جمهوري ايتاليا با حمايل، از برزيل نشان صليب بزرگ، از بريتانياي كبير (انگلستان) نشان شواليه صليب بزرگ عاليترين نشان امپراطوري بريتانيا، از بلژيك نشان لئوپلد با حمايل بزرگ، از بلغارستان نشان درجه اول، از پاپ اعظم شواليه صليب بزرگ نشان پيانو با حمايل، از پاكستان نشان درجه اول امتياز با حمايل، از تونس نشان درجه اول الاستقلال با حمايل!، از جمهوري آفريقاي جنوبي و از جمهوري كره نشان لياقت خدمات سياسي، مدال گوانگوا، چين ملي نشان ستاره درخشان با حمايل مخصوص، دانمارك صليب بزرگ نشان دانبروگ با حمايل و... نشان‌‌ها و مدال‌هاي علم ادامه دارد ولي ما به همين جا بسنده مي‌نماييم و معرفي اين مدال‌بازي را براي رهبر حزب مردم كافي مي‌دانيم.


منبع: كيهان، شماره 10437-26 فروردين 1357

این مطلب تاکنون 3678 بار نمایش داده شده است.
 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir