ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 45   مردادماه 1388
 

 
 

 
 
   شماره 45   مردادماه 1388


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3148 بارانگليس از ديدگاه آيت‌الله كاشاني
عمال انگليسي‌ها در انتخابات ما دخالت مي‌كنند. من سياست انگلستان را هميشه براي ممالك اسلامي پرضرر ديده‌ام... يكي از خوشبختي‌هاي ملت ايران آن است كه قطع معاملات با انگليسي‌ها بشود و...


تعداد نمايش: 34514 بارمرگ پهلوي از زبان دامادش
اردشير زاهدي: هيچ كشوري مايل به پذيرش شاه نبود. او تمام عمرش را در خدمت به آمريكا گذراند ولي آمريكا حتي اجازه بستري شدن وي را در يك بيمارستان آن كشور نداد... شاه به كيسينجر گفت «سرنوشت من بايد درس عبرتي براي ساير رهبران خاورميانه باشد كه به آمريكا بي‌جهت دل نبندند...»


تعداد نمايش: 3534 بارسندي كه لو رفت
در شرايطي كه جنگ جهاني اول به پايان خود نزديك مي‌شد كنسول انگليس در شيراز در نامه‌اي پيشنهاد استقلال استان فارس را به سفير آن كشور در تهران داد. اين نامه توسط سفارت آلمان در تهران كشف و در اختيار دولت و مطبوعات قرار گرفت و...


تعداد نمايش: 3447 بارمشتي از خروار اختناق
كارمند ذوب آهن اصفهان به خاطر بيان يك لطيفه توسط مأموران ساواك دستگير شد. ابتدا به هفت ماه و سپس در دادگاه تجديدنظر به يك سال زندان محكوم گرديد. اين در حالي است كه وي در بازجويي اعتراف كرد كه قصد و غرضي نداشته و از گفته خود پشيمان است و...


تعداد نمايش: 4208 بارمظفرالدين شاه به روايت خواهرش
تاج‌السلطنه: نتيجه سفرهاي پرهزينه و غيرضروري برادرم به فرنگستان مبالغي گزاف قرض براي ايرانيان بود. سرمايه مملكت از پول و جواهر به سرعت خرج شد و در مدت يك سال تمام اطرافيان و اجزاي لات او داراي عمارت و پارك و پولهاي گزاف شدند.


تعداد نمايش: 3312 بارمأموريت وزيرمختار انگليس در ايران
وزيرمختار انگليس : رضاشاه مردي زمخت و ناهموار بود. افسار مردم را محكم مي‌كشيد و با قساوت رفتار مي‌كرد. در نظر وزيرانش، رعب و وحشت مجسم بود. از مال مردم، ثروت بي‌قياس براي خود فراهم كرده بود. پشت رعاياي خود را زير بار مالياتهاي سنگين و خانه‌برانداز خم كرده بود و ملت را به چنان درويشي كشانده بود كه از حد وصف بيرون است.


تعداد نمايش: 3736 بارشاه بين دو فرار!
اگر از ابتداي حكومت شاه تا فرار اول او در 1332 فضاي سياسي كشور تا حدودي باز بود و فراكسيونهايي در مجلس و احزابي در جامعه پديدار شدند ، اما هرچه پايه هاي قدرت او بيشتر تثبيت شد فضاي سياسي نيز تنگ تر شد در نتيجه تا فرار دوم ، هم شاه گستاخ تر و مستبدتر شد و هم مخالفان او جدي تر در عرصه سياست نمود يافتند .


تعداد نمايش: 5608 بارقحطي بزرگ و اعتراف ژنرالهاي انگليسي
ژنرال دنسترويل: در اثر خريدهاي ما قيمت غله در خلال جنگ اول جهاني در ايران بالا رفت و هر افزايش جزئي به معناي مرگ بسياري از افراد بود. در شهر همدان بر اثر قحطي، چند مورد آدمخواري مشاهده كرديم. بعضي از مردم در مراتع مي‌چريدند...!


تعداد نمايش: 3383 بارگريه‌هاي شاهانه
محمدعلي شاه در شهريور 1288 زماني كه پس از 2 ماه پناه گرفتن در سفارت روسيه مجبور به خروج و تبعيد به خارج از كشور شد، احمدشاه در آبان 1304، متعاقب شنيدن خبر تصويب لايحه انقراض سلسله قاجار، رضاشاه در ارديبهشت 1321 در شهر دوربان در اوج بيماري و ترك اكثر بستگان، و محمدرضا پهلوي نيز در 26 دي 1357 به هنگام ترك ايران، گريستند.


تعداد نمايش: 22118 بارنقد كتاب
خاطرات پاليزبان
كتاب خاطرات پاليزبان مملو از اغلاط محتوايي و اشتباهات آماري است اما در عين حال مي‌تواند دستمايه‌اي براي نگاه دوباره به تاريخ معاصر كشورمان و دريچه‌اي براي ورود به واقعيتهاي عصر پهلوي دوم در ابعاد گوناگون آن به شمار آيد.ضرورت‌هاي نوين در آموزش تاريخ
بر خلاف آن چه كه تصور مي‌شود تاريخ سنت‌گراست و به نوآوري در عرصه تحقيق و تأليف كمتر روي مي‌آورد، تاريخچه اين علم نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه تاريخنگاري و تاريخنگري توأم با تغيير و تحول بوده است. فهرست بلندي از مورخان، تأليفات گوناگون آنان، تنوع و تفاوت سبك و سياق آنان در تحقيق و تأليف تاريخ، بر اين مدعا گواهي مي‌دهد. در واقع، در هر عصري و براي هر نسلي مورخان، تاريخ را به تناسب سطح علمي و نياز فرهنگي همان عصر و نسل عرضه كرده‌اند. قابليت انطباق‌پذيري تاريخ به همراه ضرورت اجتناب‌ناپذير پرداختن به آن موجب شده است، تا اين حوزه از دانش بشري به نحوي اجتناب‌ناپذير و بدون وقفه به طور رسمي يا غيررسمي سهمي اساسي در تعليم و تربيت عمومي يا تخصصي جوامع داشته باشد!
در روزگار ما نيز تاريخ بي‌نياز از تحول و تغيير نيست. قرن بيستم شاهد ظهور چندين مكتب تاريخنگاري بوده است. مكتب تاريخنگاري «آنالز» كه در اوايل قرن بيستم ميلادي به وسيله فرانسويان پايه‌گذاري شد، اكنون طرفداران بسيار يافته و تأليفات فراواني به آن شيوه عرضه شده است.
تكنولوژي جديد در عرصه سمعي و بصري و نيز تجهيزات الكترونيكي و ارتباطي، تحولي اساسي در امر آموزش پديد آورده و عرصه‌هاي نويني را پيش روي بشر قرار داده است. بسياري از كشورها تحت‌تأثير تحولات تكنيكي يا ناگزيري بازسازي سياسي و فرهنگي خود، يا به ضرورت توسعه همه‌جانبه و نيازهاي جديد جمعيتي خويش، اقدام به بازنگري در مباني تاريخي خويش و نوگرايي در زمينه آموزش تاريخ كرده‌‌اند. در كشور ژاپن تاريخنگاري كوشيده است تلفيق سنت و تجدد را بيشتر نشان دهد. در آلمان كتابهاي درس تاريخ سعي كرده است مفهوم توسعه اقتصادي و تاريخ تحول اقتصادي را نشان دهد. در انگلستان بيشتر مفهومي اجتماعي و در فرانسه رويكردي فرهنگي به تاريخ، مطرح شده است. در ايالات متحده آمريكا، كانادا و استراليا سعي شده است درس تاريخ بيانگر نحوه تكوين زندگي مشترك مردماني باشد كه از جاهاي مختلف جهان در آن كشورها آمده‌اند و ملت جديدي را ساخته‌اند. ساختن تاريخي با قاعده گسترده كه ريشه‌هاي متعددي را براي مبدأ تاريخ ملي نشان دهد و سپس نشان دادن وحدتي كه مبناي مدنيت و منافع مشترك و به عبارتي دموكراسي باشد مورد اهتمام آنها بوده است. تحولاتي از اين دست را بسيار مي‌توان سراغ گرفت و هنوز نيز تحولات جديدي در راه است كه ذكر آن به طول مي‌انجامد.
امروز استفاده از گردش علمي در آموزش تاريخ نظير بازديد از آثار تاريخي و موزه‌ها امري ساده و پيش پا افتاده به شمار مي‌‌آيد. در بسياري از كشورها در سطح دكتري رشته‌اي به نام «آموزش تاريخ» ايجاد شده است كه ترقي قواعد تربيتي و بهبود تكنولوژي آموزشي و ارزشيابي در درس تاريخ را پي‌گيري مي‌كند.
همه موارد فوق نشان مي‌دهد كه ما نيز بايد در جهت متحول ساختن آموزش تاريخ، گام‌هاي موثر و بلندي برداريم. تلاش‌هايي كه در ساليان اخير صورت گرفته همه ارزشمند و مفيد است اما وافي به مقصود نيست. جامعه ما جامعه‌اي جوان است و نيازهاي نوين دارد. تاريخ كهن ما، احتياج به رويكردهاي جديد تحقيقي دارد و لازم است به شيوه‌اي نوين در عرضه و ارائه آن همت گماشت. جهانگردي بيش از پيش به ميراث فرهنگي و تاريخي روي آورده است. شرايط جديدي در روابط بين‌الملل شكل مي‌گيرد و تحولات متعددي در ممالك همسايه ما از نظر روي آوردن به تاريخ در ساليان اخير رخ داده است. بدين لحاظ و دلايل متعدد و بسيار ديگر لازم است مدام به متحول ساختن درس تاريخ پرداخت.
به نقل از: «رشد»
آموزش تاريخ، سال دوم
1380، شماره 5

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir