ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 29   ارديبهشت‌ماه 1387
 

 
 

 
 
   شماره 29   ارديبهشت‌ماه 1387


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 3422 بارنيروي «دلتا»
وقتي در پايان عمليات طبس و بازگشت نظاميان آمريكا، آنها را در حضور جيمي‌كارتر رئيس جمهور ديدم، برخي از آنها زخمي بودند. فرمانده آنها جلو آمد و در حالي كه لبهايش مي‌لرزيد و به سختي جلوي اشكش را مي‌گرفت گفت «آقاي رئيس جمهور از طرف خود و گروه دلتا از شما پوزش مي‌طلبيم ما در انجام مأموريت شكست خورديم...» حرفش كه تمام شد، من خرد شده بودم...


تعداد نمايش: 3496 باردرباره استاد
استاد مطهري شب قبل از شهادت خود، در خواب ديد كه در مسجدالحرام حضور دارد. ناگهان در بيت شريف باز شد، پيامبر اكرم (ص) از بيت خارج شده، پايين آمدند و بر چهره و لبان استاد بوسه زدند. او از خواب برخاست و ماجرا را براي همسرش تعريف كرد و همسرش گفت به زودي تغيير بزرگي در زندگي وي ايجاد خواهد شد...


تعداد نمايش: 3666 بارتاريخ و تحريف تاريخ
طبيعت تاريخ به بسياري از سوءاستفاده‌كنندگان امكان مي‌دهد كه دست به تحريف بزنند و اموري را بر خلاف واقع نشان دهند. اما خطاهاي ناشي از عدم سوءنيت، عدم دسترسي به اسناد و نارسائي‌ حافظه نيز، عواملي هستند كه سبب مخدوش جلوه دادن تاريخ مي‌گردند.


تعداد نمايش: 10133 بارآشنايي با رجال عصر پهلوي
اردشير زاهدي

اردشير زاهدي مردي فحاش بود. او به صورت علم وزير دربار سيلي زد، به هويدا نخست‌وزير دشنام داد... بسيار ولخرج بود. در جريان مبارزات انتخاباتي سال 1355 آمريكا 12 ميليون دلار از پول ايران به نفع «فورد» خرج كرد و در جريان سفر 1356 شاه به آمريكا هزاران ايراني را با تأمين هزينه هواپيما و هتل و غذا از شهرهاي مختلف به واشنگتن آورد تا به نفع شاه شعار دهند....!


تعداد نمايش: 5638 بارخليج فارس و ناسيوناليسم عربي
جريان افراطي ناسيوناليسم عربي اگر با كاربرد واژه «خليج عربي» به جاي «خليج فارس» قصد احياء ميراث تاريخي و فرهنگي و جغرافيايي خود را دارد، مي‌تواند با استناد به منابع متقن تاريخي، از حقوق حقه خود براي احياء هويت اسلامي و عربي سرزمين فلسطين كه توسط صهيونيستها غصب شده، بهره بگيرد تا تشفي خاطري براي عقده‌هاي فروخفته‌اش باشد.


تعداد نمايش: 3573 بارمطبوعات در عصر رضاخان
در دوران سلطنت رضاخان كليه مديران جرايد مجبور بودند براي درج هر مطلبي ابتدا از «بازرس مطبوعات» اجازه بگيرند. سانسور حتي به آگهي‌‌ها و اعلان‌‌هاي تبليغاتي و سپس به كلمات تسري يافته بود و...


تعداد نمايش: 6255 بارحمايت روسيه و انگليس از محمد‌‌علي شاه در آستانه به توپ بستن مجلس
اسنادي كه از وزارت خارجه بريتانيا به دست آمده حاكي از آن است كه حكومت محمد‌علي شاه مورد حمايت مشترك روسيه و انگلستان قرار داشته و به ويژه در روزهاي قبل از به توپ بستن ساختمان مجلس شوراي ملي، شاه از حمايت خاص وزيران مختار بريتانيا و روسيه در تهران برخوردار بوده است.


تعداد نمايش: 3208 بارآزاد شدن اسناد جاسوسي در انگليس
اسناد آزاد شده توسط دواير امنيتي بريتانيا شامل فعاليت‌هاي غيرقانوني مأموران انگليسي نيست و حتي در بين پروند‌ه‌هاي آزاد شده پس از شش دهه، اوراقي خارج و يا سطوري از آن‌ها تعمداً محو و ناخوانا شده‌اند.


تعداد نمايش: 3701 باراز سپهبدي تا رياست اداره اصلاح نژاد اسب!
سپهبد امير احمدي نظامي مورد اعتماد رضاشاه كه به حكم او به فرماندهي لشكر غرب و لرستان منصوب شده بود، متعاقب يك گزارش مغرضانه كه ديگران راجع به وي دادند ابتدا زير ضربات كتك و فحاشي رضاشاه قرار گرفت و سپس به سمت رئيس «اداره اصلاح نژاد اسب» تقليل مقام يافت.


تعداد نمايش: 5219 بارنقد كتاب
«در جستجوي صبح»

مطالعه كتاب «در جستجوي صلح» از سوي محققين و تاريخ‌پژوهان،‌توجه آنان را به ضرورت تبيين نقش سازمان‌هاي فرهنگي آمريكايي در وابسته ساختن كشورمان در دوران پهلوي دوم معطوف خواهد كرد؛ توجه و حساسيتي كه شايد بدون تأمل در تحريفات به عمل آمده در اين كتاب برانگيخته نمي‌شد.عملكرد انگلستان
در عصر قاجار و پهلوي اول و دوم

قبل از ظهور ايالات متحده به عنوان يك ابرقدرت در صحنه جهاني و قدرت مسلط در خاورميانه و خليج فارس در بعد از جنگ جهاني دوم، انگلستان در ايران حضور و نفوذي قوي داشت.
انگلستان قادر بود بخش مهمي از ساختارها و فرآيندهاي سياسي و اجتماعي ايرانِ آن زمان را مطابق منافع و خواسته‌هاي خود شكل دهد. اين كشور به روش‌هاي متعدد از جمله تشكيل لژهاي فراماسونري، شبكه‌هاي نفوذ را در جامعه سياسي ايران شكل مي‌داد، به طوري كه هنوز هم در بين مردم عادي كساني بر اين باورند كه «در پسِ هر تحولي در ايران، انگليس‌ها حضور دارند.»
هر چند بستر‌هاي روابط دو كشور به طور بنيادي ـ پس از پيروزي انقلاب اسلامي ـ متحول شده است، اما انگلستان همچنان در پي حضور و نفوذ در ايران است. در مقابل ج.ا. ا نيز در پي حفظ مناسبات خود با اين كشور است؛ اما براي كسب منافع خود در عرصه بين‌الملل.
روابط ايران و انگليس به چند قرن پيش بر مي‌گردد. اولين هيأت نمايندگي بين دو كشور در اوايل قرن هفدهم مبادله شد، اما روابط ديپلماتيك بين دو كشور، به طور جدي، در اوايل قرن نوزدهم و به دنبال حضور بريتانيا در شبه‌قاره هند ‌آغاز شد. از آن دوره تا وقوع جنگ جهاني اول، منفعت اصلي بريتانيا در ايران، «امنيت استراتژيك» بود. بريتانيا،‌ايران و در واقع خاورميانه را بخشي از شاهراه امپراتوري خود مي‌دانست. انگليسي‌ها تلاش مي‌كردند تمام راههاي ممكن منتهي به شبه‌قاره هند را كنترل كرده و از نفوذ ساير قدرت‌ها جلوگيري كنند. البته در آن دوره، ايران، نه تنها از لحاظ سياسي و استراتژيك،‌كه، از لحاظ تجاري و اقتصادي نيز براي بريتانيا اهميت وافري داشت.
مهمترين مشكل بريتانيا در ايران دورة قاجار، همساية شمالي اين كشور، روسيه بود. اين مشكل در موافقتنامه 1907 دو كشور به طور موقت حل شد؛ بدين صورت كه روسيه و انگلستان حوزه‌‌هاي نفوذ خود را در ايران تقسيم كردند. مناطق شمالي تحت كنترل روسيه و مناطق جنوبي تحت كنترل انگليس درآمد.
پس از جنگ جهاني اول و به دنبال انقلاب روسيه، بريتانيا تلاش كرد تا با تصويب توافقنامه ايران و انگليس (1919) كه بسياري از ايرانيان آن را كاهش جايگاه ايران تا حد يك تحت‌الحمايه، مي‌دانستند، سلطه سياسي خود را در ايران تحكيم بخشد. هنگامي كه اين تلاش به شكست انجاميد، انگلستان به شبه كودتايي در سال 1921 (سوم اسفند 1299) دست زد كه منجر به تأسيس و تداوم خانواده پهلوي تا بيست و دوم بهمن 1357 شد.
در ادامه اين بحث حضور و نفوذ انگلستان را در دوره حكومت پهلوي خواهيم آورد. البته ‌آنچه در پي خواهد آمد، تنها فهرست بخشي از اقدامات و تدبيرهاي انگلستان براي كسب منافع بيشتر با تكيه بر سلطه‌طلبي‌ها و خوي استعماري‌اش است. شرح اقدامات انگلستان، و حتي ذكر فهرست‌ اقدامات اين كشور در ايران دوره پهلوي خود مجلدات بسيار مي‌طلبد.
براي ارايه روشنتر فهرست‌ها، حضور انگلستان در ايران دورة پهلوي به سه بخش الف : پهلوي اول ب ـ پهلوي دوم تا 28/5/1332 و ج ـ پهلوي دوم از كودتاي 28 مرداد 1332 تا پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم شده است.
شايان گفتن است كه به عنوان مقدمه نيز چند اقدام اين دولت دردوره قاجار فهرست شده است.

دوره قاجار
1 ـ انگلستان كه حسب ظاهر هم‌پيمان حكومت قاجار به حساب مي‌آمد،‌در تحميل هر دو قرارداد استعماري گلستان (1804 م ) و تركمانچاي (1828 م ) بر ايران، نقش اساسي داشت.
2 ـ جزيره خارك در 1838 م به دست انگلستان اشغال شد.
3 ـ در سال 1838 م انگلستان مانع از تصرف هرات به دست سپاهيان ايران شد و در 1853 م اين منطقه را از ايران منفك كرد.

ادامه مطلب...

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir