ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 2   ارديبهشت 1385
 

 
 

 
 
   شماره 2   ارديبهشت 1385


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد نمايش: 4621 بارتمدن امريكا و مكتب پيورتنيسم
براي كالبد شكافي تمدن امريكايي بجاست دو موضوع بررسي شود:نظام سرمايه‌داري ليبرال و سپس سرمايه‌داري ارشادي و اخيراً نئوليبرال به عنوان يكي از اركان تمدن امريكايي؛ و نهضت پيوريتنيسم به عنوان يك ركن فرهنگي شكل دهنده تمدن وهويت امريكايي.


تعداد نمايش: 13888 بارروانشناسي شخصيت محمدرضا پهلوي
محمدرضا پهلوي در سال 1298 خورشيدي به دنيا آمد. مادر او تاج‌الملوك همسر دوم رضاخان بود؛ خانواده‎اي از مهاجرين كه پس از انقلاب بلشويكي روسيه از آذربايجان به ايران آمدند. رضاخان از اين زن چهار فرزند داشت: شمس، محمدرضا و اشرف (دوقلو) و عليرضا. محمدرضا دوران كودكي را در فضايي كه ديكتاتوري بر آن حاكم بود، گذراند.


تعداد نمايش: 4102 بارپيدايش قراسوران دولتي در ايران
ناصرالدين شاه قاجار پس از بازگشت از سفر اروپا در سال 1290 ق، با پيشنهاد مشيرالدوله وزير امور خارجه مبني بر تشكل نيرويي كه با روشي نوين به حفظ و حراست از راهها و مناطق روستايي بپردازد موافقت نمود اين تشكيلات كه طرحي كمرنگ از ژاندارمري‌هاي اروپا و بويژه كشور عثماني بود، به «قراسوران»(1) مشهور گشت.


تعداد نمايش: 4013 بارنيما يوشيج و مجلس مؤسسان
نيما يوشيج پدر شعر نو فارسي است كه در سال 1301 شمسي از يوش به تهران مي‌آيد و با ميرزاده عشقي در روزنامه قرن بيستم همكاري مي‌‌كند.
در شماره 16 روزنامه قرن بيستم كه اولين شماره سال 1302 ش بود به جاي سومين قسمت «افسانه» قطعه منظوم ديگري از نيما به «خرسوار خر» آمده كه در آن شاعر ضمن تمثيل ابله خرسواري كه بي‌توجه به توصيه‌هاي ديگران راه پر گل و باتلاقي را براي راندن انتخاب مي‌كند و سرانجام در باتلاقي ناپديد مي‌شود...


تعداد نمايش: 3437 بارجاسوسي تلگرافچي انگليسي در مشهد
پس از كشته شدن كلنل محمد‌تقي خان پسيان در مهر ماه 1300 شمسي، و سوءظن‌هايي كه به شنود تلگرافات بين تهران و خراسان توسط تلگرافچي انگليسي مطرح شده بود، در چهاردهم مهر ماه 1300 به دعوت كلنل محمود‌خان نوذري رياست ژاندارمري خراسان، خان بهادرخان معاون كنسولگري انگليس، مصدق ديوان كفيل كارگزاري خراسان، شاهزاده نيرهمايون وعلم‌ الدوله رئيس نظميه خراسان براي بازكردن اتاق ويژه مخابرات دولت انگليس در ساختمان تلگرافخانه مركزي حاضر شدند.


تعداد نمايش: 3896 بارخارجي‌ها در ايران (ژوزف مرنارد)
ژاك ژوزف مرنارد (Jacques – Joseph Mornard) در تاريخ 18 دسامبر 1864 م، در «كته شير» (برابانت) متولد شد. پس از فارغ‌ التحصيل شدن به استخدام اداره گمرك بلژيك درآمد و در ماه ژانويه 1900 از طرف دولت ايران استخدام گرديد. وي روز بيستم فوريه 1900 م، وارد انزلي شد و در 21 مارس همان سال به سمت رياست گمركات مازندران و استرآباد به طرف مشهد‌‌سر عزيمت نمود. در فوريه 1901 كه موسيو «نوز» قصد مسافرت به اروپا به منظور گذراندن ايام مرخصي داشت، موسيو مرنارد را به تهران احضار و به رياست دائره در اداره مركزي تعيين كرد.


تعداد نمايش: 6014 بارمدارس آمريكايي در ايران
تأسيس مدارس آمريكايي در ايران، با آغاز فعاليت ميسيون آمريكايي در اين كشور همراه است. گفتگو از فعاليت فرهنگي ميسيون شايد در نگاه اول غريب بنمايد؛ زيرا ميسيونر مترادف با انسان والايي است كه در سخت‌ترين شرايط و با امكاناتي ناچيز، سخاوتمندانه و با فداكاري تحسين‌برانگيز به ياري محرومان جهان مي‌شتابد.


تعداد نمايش: 3488 بارمعرفي مراكز اسنادي جمهوري آذربايجان
بنياد فعاليتهاي آرشيوي جمهوري آذربايجان،(1) به عنوان يكي از مظاهر اداره دولتي كشور، با فرمان مورخ 13 دسامبر 1920 م نريمان نريمانوف رئيس كميته انقلاب جمهوري آذربايجان، مبني بر «تأسيس آرشيو مركزي دولتي وابسته به كميسارياي خلق» بنا گذاشته شده است.شناخت تاريخ معاصر ايران خصوصاً دوران پهلوي به عنوان عصر سلطنت شاهان منتخب اجانب و وابسته به بيگانه يك ضرورت و حقيقت انكار ناپذير است و مكمل آن، شناخت زمينه و بستر مناسب براي درك حقايق با ارزش تاريخ ماست. بي‌شك اين ويژگي‌ها، زمينه‌ها و شيوه‌ها كه به مواردي از آن اشاره خواهد شد همپاي شناخت خود تاريخ اهميت دارد.
تاريخ ما بيش از آنكه نيازمند افشاگري‌هاي همراه با هو و جنجال و يا برخوردهاي انفعالي باشد محتاج روشنگري‌هاي منصفانه و محققانه است.
ديدگاه‌هاي افراطي تاريخ نگاران مغرض كه خيانت‌ها را افتخار، ضعف‌ها را نقاط قوت و انحطاط فرهنگي را تعالي هنري قلمداد نموده و ورشكستگي اقتصادي و سياسي كشور را آغاز ورود به دروازه‌هاي تمدن تعبير كرده و مي‌كنند نبايد ما را به نظرات تفريطي و ناصحيح سوق دهد.
سركوب مردم و تهديد ‌آزادي‌هاي مشروع سياسي، اجتماعي و ... ضعف در هدايت جامعه، اتخاذ سياست‌هاي انحطاط آفرين و ضد ملي و مردمي و همچنين پذيرفتن و تشديد وابستگي به بيگانه از سوي حكام جور در تاريخ كشورمان كه نهايتاً منجر به عقب‌ماندگي مفرط سياسي، اقتصادي و ... در دوران گذشته گرديد نبايد سبب ناديده انگاشتن بعضي از واقعيت‌هاي انكار ناپذير موجود در آن اعصار شده و به زير سئوال بردن تمامي تاريخ كشور منتهي گردد.
حل معضلات تاريخ ما زير لواي هر هدف مقدسي، در انكار و نفي يكسره تاريخ گذشته نيست.
خدشه‌دار كردن چهره‌ها و رجال تاريخي و به يك چوب راندن آنان، موجب تهي كردن پشتوانه‌ي تاريخي و فرهنگي يك ملت شده و دانسته و ندانسته راه را براي تهاجم فرهنگي بيگانگان باز مي‌نمايد.
رسالت تاريخي، تعاليم اسلام ناب، همچنين صلاح جامعه ايجاب مي‌كند كه به تاريخ سرزمينمان عليرغم همه‌ي خيانت‌ها، ضعف‌ها و نابرابري‌ها، خصمانه ننگريم و در تبيين و تحليل وقايع تاريخي عدالت ورزيم ودر جمعبندي نهايي با نگرش واقع‌گرايانه سره را از ناسره بازشناخته و از تجربيات ارزنده‌ي آن بهره‌مند گرديم چرا كه با چنين نگرشي به تاريخ خواهيم توانست قابليت‌هاي آينده‌نگري را در جامعه خود ارتقاء دهيم.
اگر مي‌پذيريم كه پديده‌ي انقلاب اسلامي تحول مهم تاريخي است بايد اين حقيقت را باور كنيم كه تكوين چنين انقلاب شكوهمند و تحول عظيمي از عهده و توان ملتي اصيل و با پشتوانه در تاريخ تمدن بشري ساخته است، نه از مردمي فاقد اصالت و پيشينه‌ي تاريخي.
علم تاريخ صاحب رسالتي با ارزش و پُربهاست و بايد آن را ارج نهاد. تاريخ از تقدسي همچون تقدس علوم ديگر برخوردار است لذا نبايد عرصه‌ي تاريخ را به مياديني تشبيه كرد كه آمال تماشاچيان آن در هواداري پوچ و بي‌ثمر از گروهي از و مخالفت با گروه ديگر خلاصه مي‌شود.
تاريخ،‌ رسالت سنگين انتقال تجربيات نسل بشر در امور كشورداري، تنظيم ارتباطات با جوامع و ملل ديگر و ... را بر دوش دارد و تاريخ ميهنمان نيز با وجود همه تلخي‌ها، ناكامي‌‌ها و تحقيرها، گنجينه‌اي از تجربيات مفيد، سودمند و راهگشاست.
فرهنگ افترا، بهتان، برچسب‌زني، اتهام، فحش و ناسزا در تاريخ‌نگاري معاصر ما يك بيماري مزمن است كه ارمغان و زائيده فرهنگ ماركسيستي است و متأسفانه دامنگير حاميان نحله‌ها و بينش‌هاي ديگر حتي بخشي از جريان‌هاي موجّه ما نيز گرديده است. بايد اين اسلوب غلط را كه شايسته‌ي شأن نظام اعتقادي ـ سياسي ما نيست از حريم علم و قلم برانيم تا در فضائي بري از آلودگي و به دور از اهانت بتوان به دفاع از ارزش‌ها برخاست. اميد به گشودن گره كور تاريخ ما، تنها در گرو ايجاد زمينه مناسب به دور از حب و بغض‌ها و حاكم نمودن روح تحقيق در فضاي مطالعات تاريخي است.
نشريه دوران به مثابه نشريه‌اي الكترونيكي و تحقيقاتي با درك مسئوليت خطير تاريخي مي‌كوشد در جهت ارائه خدمت فرهنگي و ارتقاي سطح مندرجات خود با پرهيز از ارائه مقالات سطحي، ژورناليستي و تكراري، راوي تاريخ مستند، متعهد، صادق و هدف‌دار باشد.

سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir