ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 165   مرداد ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 165   مرداد ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
تاثير درس تاريخ در ايجاد
وحدت ملي

براي نمونه رنجي را به ياد آوريد كه ايرانيان براي حفظ سرزمين خويش در برابر تهاجم هاي پي در پي داشته اند ، چه خونها داده اند و چه عزيزاني فدا كرده اند. همه مرزهاي ما ، يادگاري از شهيدي در راه وطن و دين و ملت در خود دارند .
اين سرزمين خشك چرا و چگونه داراي آب هاي روان ، باغهاي زيبا و هنر معماري دل انگيز شده است ؟ جز با كار و كوشش و تحمل سختيهاي بسيار ؟ ساختن كاريزهاي طولاني و عميق در دل كوير سوزان ، ايجاد شكاف در دل كوهها ، ساختن سد ها و پلها همگي حكايت از عشق اين مردم به سرزمينشان در طول تاريخ خويش دارد و از رنجي كه براي آباداني آن كشيده اند . در همان حال اين رنج مهر وطن را در دلشان ساخته است . پس بر ماست كه قدرشناس رنجها و كوشش هاي نياكان پر افتخار خويش باشيم و تلاش مشترك آنان را در راه كسب افتخار ، عزت و سربلندي ارج نهيم . از اين طريق است كه زيبايي وطن در دل و چشم فرزندان آن بيش از پيش مي‌شود و براي خدمت هرچه بيشتر به آن انگيزه پيدا مي‌كنند . بدون عشق و علاقه به مام وطن جوانان مهياي خدمت بدان و فداكاري در راه آن نمي‌شوند .
درس و معلم تاريخ در كشورهاي جهان براي تقويت و تعميق علاقه مندي به وطن مورد توجه است و ما نيز درس تاريخ را آنگاه بايد موفق بدانيم كه عشق به ميهن در دل و جان همه جوانان و نو جوانان نشسته باشد . درس تاريخ بايد معلم ما در عشق ورزيدن به همنوع ، اخترام به ديگران و آموختن روش همزيستي با آنان باشد . عشق به ميهن به ما مي‌آموزد همچنانكه ما براي حفظ ميهن خويش مي‌كوشيم ، ديگران نيز سرزمين خويش را دوست دارند . لذا شايسته احترام هستند و اين خود راهگشاي فرهنگ صلح است .

منبع : رشد آموزش تاريخ ، سال 5 ، شماره 15
به قلم : دكتر عبدالرسول خيرانديش

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir