ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 192   آذر ماه 1400
 

 
 

 
 
   شماره 192   آذر ماه 1400


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
درسی که باید
از شهریور ۱۳۲۰ بیاموزیم

بدبینانه همراه با بی‌اعتمادی به مسکو و روابط با این کشور، در مطبوعات و مردم ایران وجود داشته باشد.
کوتاه سخن اینکه به هیچیک از قدرتهای امروز شرق و غرب، نمی‌توان اعتماد کرد. هیچیک از قول و قرارهای آنان با حسن نیت توام نیست. بهترین و روشن‌ترین راه پیشاروی نظام جمهوری اسلامی، همان است که معمار بزرگ انقلاب برای ما ترسیم کردند. امام خمینی(ره) در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود خط‌مشی سیاست خارجی را اینگونه توصیه کردند:
«.... به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرقِ ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به آنها نصیب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پایدار و پایبند بوده، و لحظه‌ای از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آنان رخنه نکند.....»(1)
مقام معظم رهبری نیز تاکیدات حضرت امام را در «بیانیه گام دوم انقلاب» اینگونه تبیین کردند:
«....انقلاب ملّت ایران، جهان دوقطبی آن روز را به جهان سه‌قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت، تقابل دوگانه‌ی جدید "اسلام و استکبار" پدیده‌ی برجسته‌ی جهان معاصر و کانون توجّه جهانیان شد.....»(2) امروز انقلاب اسلامی به عنوان یک قطب نیرومند و تاثیرگذار در عرصه بین‌المللی در برابر همه جبهه استکبار، متشکل از نوع شرقی یا غربی آن ایستاده است.
پی‌نوشت:
1 - صحیفه امام خمینی، جلد 21 ، صفحه 399
2 - روزنامه جمهوری اسلامی، 25 بهمن 1397، شماره 11372، صفحه 3

سردبیر

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir