ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 175   خرداد ماه 1399
 

 
 

 
 
   شماره 175   خرداد ماه 1399


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
حلقه وصل حوادث
تاریخ معاصر ایران

دهمین رویداد مهم، تحمیل جنگ بر حکومت نوپای ایران به فاصله یک سال و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. کشوری که دوران انتقالی پس از سقوط شاه و استقرار نظام جدید را می‌گذراند قربانی جنگی شد که آمریکا، روسیه و اکثر دولتهای اروپای شرقی و غربی به همراه ارتجاع عرب منطقه در پشت سر قوای مهاجم قرار گرفتند. در این جنگ پیشرفته‌ترین سلاح‌ها علیه مردم ایران آزمایش شد. ولی پایان آن نتوانست متجاوزان را به نتیجه دلخواهشان برساند و ملت ایران سربلند از این جنگ بیرون آمد.
یازدهمین رویداد در حقیقت مکمل رویداد دهم بوده و آن سلاح «تحریم» می‌باشد که حدود 40 سال است بر مردم فشار می‌آورد. نقطه شروع تحریم‌ها سال 1358 بوده و تا به امروز تداوم و توسعه یافته، ولی نه تنها به نتیجه دلخواه تحریم کنندگان نرسیده بلکه به یک «فرصت» برای کشف بسیاری از استعدادها در عرصه‌های نظامی و اقتصادی در داخل کشور بدل گردیده است.
از صدر مشروطه تاکنون نه اراده ملت ایران برای نیل به استقلال و آزادی و آرمان‌های بزرگ ملی و دینی لحظه‌ای متوقف شده و نه عزم بیگانگان و وابستگان داخلی آنها برای مسدود کردن راه تحقق آمال‌ها و آرزوهای مردم ایران. بدیهی است اگر کشور ما از آن ایران ضعیف و فقیر و بی اراده در سالهای عصر قاجار، به اولین قدرت بزرگ خاورمیانه با اراده‌ای پولادین در عصر حاضر تبدیل شده است، این توفیق را مرهون وحدت و همدلی در داخل کشور در برابر عزم و اراده مخرب بیگانگان به ویژه طی 40 سال اخیر هستیم.
سردبیر

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir