ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 163   خرداد ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 163   خرداد ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
شکست یک استراتژی


***
1 – Feeling Good or Doing Good with Sanctions
منبع: تحریم ایران؛ شکست یک سیاست، دکتر حسین علیخانی، ترجمه: محمد متقی‌نژاد، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، پاییز 1386، ص 314 تا 316

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir