ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 199   تير ماه 1401
 

 
 

 
 
   شماره 199   تير ماه 1401


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
نهضت نفت و نهضت مشروطه

این تجربیات تلخ برای نیروهای مذهبی کافی بود تا به نیروهای لیبرال و ملی‌گرا با دیده بدبینی نظر کنند و از آن به بعد خود به طور مستقل هدایت تحولات را به دست گیرند. در حقیقت شکست‌های متوالی جنبش‌‌های اصلاحی در ایران راه را برای اندیشه ملی- مذهبی و حاکمیت نیروهای مذهبی هموار کرد. از این رو جنبش ملی شدن صنعت نفت و جنبش مشروطه به یک معنا دو روی یک سکه هستند و تکرار تاریخ را نشان می‌دهند.

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir