ماهنامه الکترونيکي دوران شماره 164   تير ماه 1398
 

 
 

 
 
   شماره 164   تير ماه 1398


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
صدمین شماره

در اجراي اين رسالت، تاريخ مذكور را به 4 دوره مشروطيت، پهلوي اول، پهلوي دوم و دوران انقلاب اسلامي تقسيم كرده و مهمترين رويدادهاي هر دوره را به مدد مقاله ، گزارش ، عكس ، سند ، طنز هاي سياسي و تاريخي و انتشار گزيده‌هاي خواندني تاريخي، بيان كرده‌ايم.
معرفي رجال و عناصر تأثيرگذار در تاريخ سياسي ايران طي يكصدسال اخير، ارائه مباحث نظري راجع به تاريخ ايران و جهان، معرفي ارگانها و نهادهاي حكومتي قديم ايران همچون نظميه، بلديه، امنيه،‌ عدليه و...، انعكاس مصاحبه‌ها و ديدگاههاي كساني كه به افشاء مستند تاريخ معاصر ايران پرداخته‌اند، معرفي كاخها و مراكز اصلي اعمال قدرت و حاكميت كه سمبل جدايي حاكمان از مردم بوده و اكنون به صورت مجموعه‌هاي تاريخي براي عبرت مردم به نمايش گذارده شده‌اند، معرفي و نقد كتابهاي منتشره راجع به تاريخ معاصر ايران، ارائه برش‌هائي از رويدادهاي خواندني و پند‌آموز تاريخ، معرفي جريانها و تشكلهاي مغفولي كه در لابلاي قضاوت مورخان مغرض و تحريفگر مكتوم مانده، غور و بررسي مراكز ايران‌شناسي و شيوه‌هاي تاريخ‌نگاري آنها و انعكاس خاطرات كساني كه با نوع شغل يا مأموريت خود سبب بر ملا كردن بخشي از اسرار تاريخ ايران شده‌اند، قالب‌هائي بوده‌اند از طريق آنها تلاش كرده‌ايم تا تاريخ معاصر ايران را در مجله الكترونيكي دوران به مخاطبان خود نشان دهيم. تلاش ما اين بوده كه حتي‌المقدور مقالات و مكتوبات خود را بر اسناد بر جاي مانده از دوران گذشته مستند سازيم.
مجله الكترونيكي «دوران» همانگونه كه ذكر آن رفت يكي از اجزاء زير مجموعه پايگاه اينترنتي مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي است كه تلاش داشته و دارد تا در جهت احياء ديدگاههاي مستند و واقع‌گرا در زمينه تحولات تاريخي حركت كند و عرصه‌اي براي آگاهي‌بخشي و تقويت نگرشها و آثار محققانه در حوزه تاريخ معاصر ايران باشد. ارائه هزاران گزينه خبري راجع به تحولات تاريخي در قالب «تقويم تاريخ» و انتشار صدها مقاله، عكس يا سند در ارتباط با اين گزينه‌ها بخشي از راهكار مؤسسه در انجام اين رسالت بوده و هست.
مجله «دوران» نيز سهم خاص خود را در اين مسئوليت بزرگ بر عهده دارد. در تكميل و تكوين محتواي اين مجله، هيچگاه از كمك فكري صاحبنظران و فرهيختگان عرصه علم و فرهنگ و تاريخ بي‌نياز نبوده و نيستيم و اين عرصه همواره به مثابه تريبوني در اختيار نقدهاي علمي، پژوهشي و واقع‌گرا قرار داشته است.
اميدواريم در شماره هاي آينده نيز بتوانيم گامهاي تازه‌تري در جهت ارتقاء كمي و كيفي مجله «دوران» برداريم و فعال‌تر از گذشته در جهت زدودن غبار از چهره تاريخ و نماياندن حقيقت رويدادها و تحولات تاريخ معاصر ايران قدم‌هاي خود را استوارتر سازيم.
سردبير

 
     استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز مي باشد.                                                                                                    Design: Niknami.ir